zahrady
zahradní architektura
zahradnictví
novinkyprojekcerealizacesoudní znalectvíodborné poradentsvíexotikareferencekontakttop 10


Jako znalec jmenovaný krajským soudem pro obor Ochrana přírody dle potřeby vyhotovuji posudky dendrologické a v oblasti ochrany fytogenofondu.
Mezi takové patří posudky týkající se:
- zdravotního stavu a statiky dřevin
- oceňování dřevin a způsobených škod
- porovnání hodnoty kácených dřevin a náhradní výsadby
- návrhy ošetření, kácení stromů
- posouzení negativních zásahů do přírodního prostředí
- hodnocení krajinného rázu lokalit
 


Ing. Jiří Kovařík - Autorizovaný architekt v oboru: Zahradní a krajinářská tvorba
Ateliér, provozovna: Ve včelíně 2242, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Tel.: +420603583829, +420603537042, Czech republic
gardenarch@gardenarch.cz
 
webdesign Miger© 2003