zahrady
zahradni architektura
zahradnictvi
projekcesoudní znalectvíodborné poradenstvíexotikatop 10
     
Rok Zakázky z posledních let Druh zakázky
(Studie, projekt, posudek, realizace atp.)
Kontakty Poznámka
Foto
  2003 Řešení zahradních úprav kolem Speciální školy v Kopřivnici pro děti s více vadami..
Studie ve více variantách    
  2003 Zahradní úpravy kolem
skladu elektromotorů ve Frenštátě p.R.
Studie ve více variantách    
  2003 Rekonstrukce farní zahrady v obci Zašová, pro obor ŽP, s ohledem odborný posudek na přítomnost jezírek jež slouží k rozmnožování obojživelníků.
Studie, inventarizace,
včetně posudku
   
  2003 Návrh a realizace zahrad. úprav kolem kolem firmy REMAK v Rožnově pod Radhoštěm
Studie a provedení    
  2003 Návrh na rekonstrukci zahrad a rezidence Saudské Arábie
Studie, včetně návrhů
u velvyslanectví altánků arab.stylu
   
  2003 Během tohoto roku jsme vytvořili na 20 projektů zahrad u rodinných domů a vil; a asi 10 návrhů jsme také realizovali, dále jsme provedli asi 8.návrhů na zavlažovací systém HUNTER a všechny
se také realizovaly.

Kompletní studie, včetně návrhů drobných zahrad. staveb      
  2003 Posouzení zdravotního stavu vegetace na parcele s rodinným domě v k.ú. Frenštát p.R. Odborný posudek a následná studie i částečná realizace ořezů a asanací stromů Pan Valchář - majitel
Tel.: 602744374
 
  2003 Rekonstrukce interiérové zeleně ve firmě THEMIS v Rožnově pod Radhoštěm Realizace v r. 2003 Ing. Eduard Vojtek - ředitel
Tel.:+402606710715
Budou doplněna fota po realizaci
  2003 Rozšíření reprezentativního a odpočivného areálu u firmy THEMIS v Rožnově pod Radhoštěm Studie a projekt Ing. Eduard Vojtek - ředitel
Tel.:+402606710715
Viz. foto půdorysného řešení
  2002-2003 Výzdoba atriíí a interiéru zelení v hotelu SYMPHONY v Praze na Václavském náměstí Studie, projekt
(předpokládaná realizace na jaře r. 2003)
Ing. Arch. Aleš Kalivoda
Tel.: 605271440
Viz. existující fota - perspektivy řešení átrií - bude doplněno po realizaci
  2003 Ozelenění vstupní části průmyslového areálu firmy EKOBAL v Rožnově pod Radhoštěm Studie, projekt, realizace v r. 2003 RNDr. Bohuslav Šimák - jednatel firmy
Tel.: 602704369
Foto půdorysu řešení a po realizaci i foto realizace s detaily  
  2002-2003 Zahradní úpravy u sídla firmy LAKTOS a TETRAPAK v Praze na Nové cestě Studie, projekt a realizace, která bude ukončena na jaře r. 2003 Ing. Vrzal - technický ředitel
Tel.: +420222587101
Viz. fota  
  2001-2002 Zahradní úpravy u domů manželů Gudevových a Jonkeových v Praze - Kyjích Projekty a realizace Paní Gudevová - majitelka
+420737127900

Viz. fota půdorysů  
  2002 Ozelenění vstupního areálu průmyslové haly firmy PV PLAST ve Valašském Meziříčí Projekt ozelenění Ing. Plesník ředitel firmy
Tel.: 603847091
   
  2002 Posouzení asnančních zásahů v krajinném prostoru v k.ú. Bílovec Posudek - vyřizování povolení kasanaci dřevin Pan Sokol - majitel:
Vedení firmy NC LINR vSuchdole nad Odrou
   
  2001-2003 Řešení krajinného prostoru v k.ú. Bílovec Studie a postupná realizace výsadeb v krajině Pan Sokol - majitel:
Vedení firmy NC LINR v Suchdole nad Odrou
Foto půdorysu řešení a výsadeb vkrajině - bude doplňováno  
  2002 Ozelenění areálu skladu motorů ve Frenštátě pod Radhoštěm Studie a projekt Pan Kusý - majitel
Tel.: 602794874
   
  2002 Ozelenění areálu u ZŠ ve Slavičíně Projekt ozelenění pro zahradnickou firmu ZŠ Slavičín    
  2002 Úprava selského dvoru u chalupy manželů Roháčkových v Zubří Studie Pan Roháček - majitel
Tel.: 602531020
   
  2002-2003 Zahradní úpravy u domu manželů Šimákových na Dolní Bečvě Projekt a realizace, část dosadbe proběhne v r. 2003 RNDr. Bohuslav Šimák - majitel
Tel.: 602704369
Fota realizací a projektu závlahy  
  2002-2003 Zahradní úpravy u mistra (Akad. sochaře) Schollera v Ostravě - Krásném Poli Studie rekonstrukce části zahrady, realizace proběhne v r. 2003 Akad. Sochař Scholler
Tel.: 603432951
Fota  
  2002-2003 Tvorba jezírka a sochařského díla u jezírka Modely a realizace v podobě jezírka a sochy Pan Sypták - majitel
Tel.: 605201201
Fota realizace a modelů  
  2002-2003 Zahradní úpravy u domu pana Syptáka v Růžďce Projekt a větší část realizace Pan Sypták - majitel
Tel.: 605201201
   
  2002 Sadové úpravy před vstupem do firmy Komerční domy v Rožnově pod Radhoštěm Projekt (půdorys a pohledy) + realizace včetně venkovních nádob u posezení Pan Šmíd - odb. referent firmy
Tel.: 608784442
   
  2002 Zahradní úpravy u domu manželů Peškových ve Svitavách Projekt a realizace Ing. Pešek - majitel
Tel.: 603812998
Fota projektu i realizace  
  2002 Ozelenění firmy PAMET s.r.o v Suchdole nad Odrou Studie Ing. Pantálková - majitelka
Tel.: 602515020
   
  2002-2003 Krajinářské pojetí "neoromantického" prostoru v Bělči u Karlštejna Studie a postupné projektové zpracování sčástečnou postupnou realizací RNDr. Jan Hošek - majitel
Tel.:+420605207679
   
  2001-2002 Rekonstrukce a ozelenění městského hřbitova v Novém Jičíně Studie Odbor ŽP MÚ v Novém Jičíně Viz. půdorysná zobrazení  
  2001-2002 Zahradní úpravy u domu manželů Prorokových v Rožnově pod pod Radhoštěm Projekt Pan Prorok - majitel
Tel.: 603253322
   
  2001 Zahradní úpravy u domu JUDr. Veselé v Praze - Úvalech Projekt a realizace JUDr. Veselá - majitelka - sekretariát
Tel.:272176401
Viz. půdorys a fota z realizace  
  2001 Rekonstrukce a ozelenění Šramotova náměstí v Hranicích na Moravě Projekt Odbor ŽP MÚ v Hranicích na Mor.    
  2001 Výzdoba interiérovou zelení v sídle firmy THOMAS a.s. v Praze Realizace Kontakt na firmu - sekretariát:
608282817
Fota z realizace budou doplněna  
  2001-2002 Rekonstrukce a rozšíření zahradních úprav v areálu nemocnice ve Vsetíně Projekt Kontakt na techn. inženýra v nemocnici -
Tel.:603596782
   
  2001 Zahradní úpravy u domu manželů Tomešových v Praze na Hanspaulce Studie, projekt, realizace Kontakt na firmu - sekretariát:
608282817

Ukázka zvýkresů i fotek realizací - detaily potůčků atp.  
  2001-2002 Zahradní úpravy u domu paní Liebermannové v Rožnově pod Radhoštěm Projekt a realizace Paní Liebermannová (žije v Mexiku) Ukázky půdorysu a fotek - detailů z realizací  
  2002 Zahradní úpravy u domu manželů Schreiberových ve Zlíně Projekt a realizace Paní Schreiberová - majitelka
Tel.: 577986074
Fotka - pohled+ realizace  
  2000-2002 Zahradní úpravy a tvorba kaskády a jezírka u domu manželů Szkanderových vDobraticích Studie, projekt a realizace Paní Szkanderová - majitelka
Tel.:602549613
Viz. fota z realizací  
  2001-2002 Zahradní úpravy u domu manželů Kejzlarových ve Valašském Meziříčí Projekt Ing. Kejzlar. Csc.
Tel.:+420723528630
   
  2002 Tvorba jezírka a kaskády na zahradě manželů Plesníkových ve Valašském Meziříčí Skica řešení, technické výkresy a realizace včetně dosadeb Mgr. Lubomír Plesník- majitel
Fota výkresů a realizace  
  2002 Tvorba jezírka a kaskády na zahradě manželů Vítkových v Ratiboři Skica řešení a realizace včetně dosadeb   Fota výkresů a realizace  
  2002 Rekonstrukce a rozšíření parku v Holešově Studie Ing. Arch. Tzoumasová - architektka rekonstrukce objektu Tel.: 602512983
Mgr. Jindřich Žák - jednatel 602772541
Foto centrální části parku a odkaz na půdorysné řešení  
  2002 Koncepce výsadby "slavnostních" stromů vSTW GLASS ve Valašském Meziříčí Realizace dosadeb Mgr. Kovářová -asistentka ředitele
Tel.:603180861
Foto na jaře 2003  
  2001-2002 Sadové úpravy před vstupem do firmy NC LINE vSuchdole nad Odrou Projekt (půdorys a pohledy) + realizace Vedení firmy NC LINE v Suchdole nad Odrou Fota projektu (půdorysy a pohledy) i realizace  
  2001-2002 Zahradní úpravy u domu manželů Plesníkových ve Valašském Meziříčí Projekt a realizace Mgr. Lubomír Plesník- majitel

Fota zprovedené realizace + odkaz na závlahový výkres (případně ručně kreslená axonometrie)  
  2001-2002 Krajinářské úpravy rekultivované skládky ve Velkém Oseku Studie, projekt, realizace RNDr. Jan Hošek, firma AGNOS s.r.o. Hořovice, zpracovatelé rekultivačního projektu - Tel.:+420605207679 Viz. fota zprojektu i z realizací  
  2002 Zahradní úpravy u domu pana Ing. Václava Pillera v Praze Skizza řešení vpůdorysu Ing. Václav Piller - majitel
Tel.:602337920
Viz. foto půdorysu řešení  
  2002 Zahradní úpravy u domu manželů Turpišových ve Vsetíně Projekt Paní Turpišová - majitelka

   
    Zahradní úpravy u domu manželů Bartošových ve Frenštátě pod Radhoštěm Projekt a realizace Pan Leoš Bartoš
+420777799400
Viz. realizační fota  
  2001-2002 Zahradní úpravy u domu manželů Vojtkových ve Frenštátě pod Radhoštěm Projekt a realizace zahrady včetně automatické závlahy Ing. Eduard Vojtek - majitel
Tel.:+402606710715
Půdorys závlahy- výkres  
  2000-2002 Zahradní úpravy u domu manželů Vávrových ve Frenštátě pod Radhoštěm Projekt a realizace včetně automatické závlahy, Ing. Vávra - majitel,
Tel.: +420777799950
Fota zahrad  
  2001 Zahradní úpravy u domu manželů Píškových vOstravě - Porubě Projekt
(realizace - pravděpodobně v r. 2003)
Ing. Píšek - majitel
+420777713965
Půdorys řešení zahrady  
  2000-2001 Zahradní úpravy u domu manželů Tobiášových ve Frenštátě pod Radhoštěm Projekt a částečná realizace Paní Tobiášová, Frenštát pod Radhoštěm - Horečky Foto - pohled na opěrnou zídku  
  2001 Zahradní úpravy u domu MUDr. Buchty ve Frýdlantě - Pstruží Projekt a skica řešení opěrných zdí zpískovcových kamenů Pan Dr. Buchta - majitel Pohled na opěrnou zídku  
  2001 Zahradní úpravy - řešení atria a zimní zahrady u domu manželů Drábkových ve Frýdku-Místku Studie, projekt a realizace včetně kamenosochařských prací a kladení dlažeb z indického pískovce Ing. Drábek
Tel.: 602530819
Fota z realizace, skici řešení  
  2001 Ochranářská - managementová opatření v maloplošných chráněných územích v CHKO Beskydy Realizace managementových opatření Mgr. František Jaskula vedoucí Správy CHKO Beskydy vRožnově pod Radhoštěm Budou dodána fota zakcí  
  2000 Zahradní úpravy u domu pana Kadlece v Ostravě - Krásném Poli Studie, projekt, realizace včetně realizace automatických závlah Ing. Kadlec - majitel Fota z realizací  
  2000 Sadové a krajinářské úpravy areálu u Šlechtitelské stanice v Hladkých Životicích Projekt Ing. JUDr.Zdeněk Petružela - ředitel ŠS    
  2000-2001 Zahradní úpravy u domu manželů Kusých ve Frenštátě pod Radhoštěm Projekt a realizace Pan Kusý - majitel
Tel.: 602794874
Fota - perspektiva., půdorys a fotky ze zahrady - bude ještě doplněno  
  1999-2000 Ozelenění areálu Čističky odpadních vod ve Zlíně Projekt a realizace VAK Zlín - ředitel Ing. Bernard Pohledy - viz. archív  
  2000 Výzdoba interiérovou zelení v hotelu Eroplán v Rožnově pod Radhoštěm Realizace Vedení hotelu Eroplán Viz. existující fota  
  2000 Tvorba jezírka ve firmě Zahradní školky Horák Dušan v Bystřici pod Hostýnem Realizace jezírka pro spolupracující firmu Ing. Dušan Horák
Tel.: 602702104
Foto - na jaře r.2003  
  1999-2000 Zahradní úpravy u domu manželů Martinových v Praze - Úvalech Projekt a realizace včetně pokládky travních koberců a automatické závlahy Ing. Arch. Aleš Kalivoda
Tel.: 605271440
Viz. již uplatněný pohled a půdorys zahrady + fota  
             
    archív zakázek staršího data      
           
Ing. Jiří Kovařík - Autorizovaný architekt v oboru: Zahradní a krajinářská tvorba
Ateliér, provozovna: Ve včelíně 2242, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Tel.: +420603583829, +420603537042, Czech republic
gardenarch@gardenarch.cz
 
webdesign Miger© 2003